Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Passagerarfartyg
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
THEMIS

S/S THEMIS

Reg: 5768 Byggd: 1890 Varv: Morton, England
DW: BR: 1047 Mått: LPP 64x9,2
Maskin: Ångmaskin Knop: 12
1890: Levererad till östländkes Lloyd, Norge. S/S STERLING
1906: Såld till Gånger Rolf AS, Norge
1907: Såld till AS DS Thore, Danmark
1915: Såld till O Hellsten, Stockholm. S/S THEMIS
1916: Såld till Rederi A/B Artemis, Stockholm
1916: Fartyget tas i beslag av den Tyska flottan och sätts under tysk flagg. Emellertid behöver fartyget kolas och angör Slite.
Under nästan en månad ligger fartyget på Slites redd med tyska örlogsfartyg på ena sidan och svenskt artelleri på andra sidan.
Till slut ger tyskarna upp och fartyget kan kolas för att sedan återvända till Stockholm
1917: Såld till Isländska regeringen, Island
1922: Fartyget blir vrak på Sydisfjorden, Island