Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Passagerarfartyg
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

M/S STELLA POLARIS

M/S STELLA POLARIS

Reg:9300 Byggd:1927 Varv:GV
DW:1.800 BR:5.020 Mått:126,8 x 15,2 x 5,2
Knop:16

Byggd för DET BERGENSKE DS AS, Norge. M/S STELLA POLARIS.
Fartyget var avsett för i första hand Nordkapskryssningar.
Rekvirerad till Tyska krigsmakten vid ett antal tillfällen mellan 1940-1942. Efter detta togs fartyget helt över av Kriegsmarin och sattes under tysk flagg.
Övertogs 1945 av Ministry of War Transport.
Iståndsatt vid Götaverken efter kriget, återlevererad 1946.
Såld 1951 till RED AB CLIPPER, Malmö (Einar Hansen).
Såld 1969 till INTERNATIONAL HOUSE CO, Japan.
Ombyggd till permanent hotellfartyg under namnet "FLOATING HOTEL SCANDINAVIA".
Sjönk 2006 under bogsering till kinesisk varvM/S STELLA POLARIS

M/S STELLA POLARIS

M/S STELLA POLARIS

M/S STELLA POLARIS