Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Passagerarfartyg
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
INDALEN

S/S INDALEN

Reg: 2688 Byggd: 1887 Varv:
DW: BR: 118 Mått: 27,9x7,4x1,5
1887: Levererad till Skönviks AB, Sundsvall. S/S INDALEN
1896: Såld till Ångbåts AB Sundsvall-Indalsälven, Sundsvall
1918: Såld till Ångbåts AB Sundsvalla Skärgård
1928: Såld till Bergsforsens Folkets Park, flytande café
1930: Sjönk under bogsering i Gistholmen

INDALEN