Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Passagerarfartyg
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
S/S BALDER

S/S BALDER

Reg: 4145 Byggd: 1898 Varv: Södra Varvet- W Lindberg MV, Stockholm
DW: BR: 312 Mått: 33,7 X 7,4
Maskin: 2cy comp.ång IHK: 400

1898: Levererad till Åbo Läns Kustångfartygs AB, Åbo, Finland. S/S BALDER
1903: Såld till Ångfartygs AB Norrköping
1909: Rederiet gör konkurs
1910: Såld till Rederi AB Norden, Norrköping
1916: Såld till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. Ombyggd till bogserbåt
1917: Såld till Bergnings och Dykeri AB Neptun, Stockholm. S/B DIANA
1927: En stor renovering genomförs av fartyget vid Oskarshamns Varv
1940: Såld till Norsk Bjerningskompagni, Norge
1946: Såld till L Fladmarks Sönner, Norge. S/B DRAUGEN
1970: Såld till M J ödegaards A/S, Norge
1974: Sänkt i Voldafjorden