Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
VIKING
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S ROSELLA

M/S ROSELLA

Reg: 16372 Byggd: 1980 Varv: Wä
DW: 2 300 BR: 10 757
Mått: 136,1X24,3X5,4 Knop: 21,5
Pass: 1 700 BIL: 535
Maskin: Fyra Pielstick-W dieslar kW: 17652

1980: Levererad till SF-Line, land. M/S ROSELLA
1995: Rederiet byte namn till Viking Line AB, Åland
2008: Överförd till p Viking Rederi AB, Norrtälje
2014: Överförd till Viking Line, Mariehamn, Åland