Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
MALMROS
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
MALMROS MARINER

T/T MALMROS MARINER

Reg:11549 Byggd:1974 Varv:Mitsui SB, Japan
DW:372.000 BR:190.400
Mått:363,7 x 635,0 x 28,7 Knop:16

Såld 1978 till LATIN AMERICA PETROLEUM CARRIERS, Liberia. T/T BRAZILIAN PRIDE.
Såld 1986 till NATIONAL IRANIAN CARRIERS, Iran. T/T DENA.
Under kriget Iran och Irak utsattes fartyget för ett flertal angrepp, dock utan alvarligare skador.
Uppges 1981 vara lagerfartyg i Kharg Island.
Fick 2000 en krafig explosion ombord varvid minst 10 man omkom och ett stort antal skadades. Fartyget sattes på grund utanför Chittagong där elden kunde släckas.
Upphuggen 2000 i Chittagong.