Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
MALMROS
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
JOHANNISHUS

M/T JOHANNISHUS

Reg:9393 Byggd:1952 Varv:KMV
DW:15.820 BR:10.788 Knop:14,5
Mått:162,5 x 19,2 x 8,8

Kolliderade 1955 i Engelska Kanalen med S/S BUCCANEER. Fartyget fattade eld varvid 19 besättningsmän omkom.
Fartyget bogserades in som utbränt vrak till Schiedam.
Iståndsatt vid ROTTERDAMSCHE DD och återlevererad 1956.
Såld 1964 till MONTANA SH CO, Panama.
Ombyggd till bulkfartyg i Japan. M/S JUNEY LOG.
Såld 1970 till INTER-UNION SH CO, Panama. M/S SIRENA.
Grundstötte 1972 vid Marockanska atlantkusten. Under flottagningsförsök uppstod brand i maskinrummet varvid akterskeppet förstördes. Vraket bogserades till La Spezia där lasten lossades.
Upphuggen i Italien.