Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
MALMROS
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
JARL

S/S JARL

Reg: 4718 Byggd: 1900 Varv: Mackie&Thomson, Skotland
DW: 1 100 BR: 934
Mått: 64,0 x 9,1 x 3,7 Knop: 9

Byggd för F J COXHEAD, England. S/S CAMBRIAN
Såld 1905 till MECKLENBURG LLOYD, Tyskland. S/S IDA ZSCHIMMER
Såld 1907 till TRELLEBORGS ÅNGFARTYGS AB, Trelleborg. S/S JARL
Såld 1928 till SVENSKA HAMBURG LINIEN AB (TRELLEBORGS ÅNGF.), Trelleborg
Såld 1936 till ERNST RUSS, Tyskland, för vidareförsäljning
Såld 1936 till SOC ARM PUGLIESE, Italien. S/S BARION
Såld 1938 till MARCELLO MESSINA, Italien. S/S GIUSEPPE MESSINA
Fartyget försvann under kriget, oklart om omständigheterna