Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
MALMROS
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
ELLA

S/S ELLA

Reg: 6713 Byggd: 1922 Varv: Nylands Verkstad, Norge
DW: 2 500 BR: 1 540 Mått: 80,6 x 11,9 x 5,2
Maskin: 3-cyl. trippelångmaskin Hk: nom 153 Knop: 9,5

1922: Levererad till Trelleborgs Ångfartygs Nya AB. S/S ELLA
1935: Såld till Rederi AB Mercurius, Stockholm. S/S GRETH
1940-07: Minsprängd i Öresund under resa Göteborg-Danzig. En man omkom
Fartyget bärgas och iståndsätts
1954: Såld till Johannes Ick, Hamburg. S/S ALMUT
1963: Upphuggen i HamburgELLA