Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
VENEZIA

M/S VENEZIA

Reg: 8272 Byggd: 1938 Varv: LMV
DW: 2 940 BR: 1 673
Mått: 87,6 x 12,9 x 5,1

Sänkt 1943 på resa Bahia-Buenus Aires av den tyska U-båten U 513.
Besättningen räddad av ett brittisk lastfartyg efter två dygn i livbåtarna