Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
SCANIA

M/S SCANIA

Reg: 8713 Byggd: 1944 Varv: LMV
DW: 2 975 BR: 1 745
Mått: 87,3x12,8x5,1 Maskin: 7-cyl diesel ihk: 2 450

1962: Såld till Skibs AS Karlander, Norge. M/S SLOTT
1970: Såld till Thome & Co, Singapore. M/S TIMUR VENTURE
1971: Såld till Sea Tanker Shipping, Singapore. M/S CHERRY VENTURE
1973: Drev under storm upp på land utanför Queensland, Australien. Försök gjordes att hugga upp fartyget på plats, men dessa försök avbröts

SCANIA

SCANIA
Den strandade M/S CHERRY VENTURE blev en turistattraktion vid strandningsplatsen