Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
ANDALUSIA

S/S ANDALUSIA

Reg: 5769 Byggd: 1916 Varv: Oskarshamns Varv
DW: 2 215 BR: 1 284
Mått: 72,0 x 11,4 x 4,8

Byggd för ÅNGFARTYGS AB GÖTEBORG-MANCHESTER (SVENSKA LLOYD). S/S ANDALUSIA
Bolaget sattes 1918 i likvidation varpå tillgångarna överfördes på AB SVENSKA LLOYD, Göteborg
Förlist 1940 på resa Bordeaux-Göteborg. 21 personer omkom, uppgifter saknas om fartygets öde