Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
LLOYD
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
ACACIA

M/S ACACIA

Reg: 8754 Byggd: 1946 Varv: EMV
DW: 3 650 BR: 2 078
Mått: 100,0 x 13,6 x 4,8

Förlist 1947 i närheten av Falsterborev. En magnetmina exploderade akter om fartyget. Tryckvågen orsakade sådana skador att fartyget tog in vatten och sjönk. Massalasten svälde vilket ledde till att skrovet sprängdes
Totalt vrak