Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

WICANDERS REDERI AB

YMER

S/S YMER

Reg: 2853 Byggd: 1896 Varv: Gb
DW: 5 000 BR: 3 504
Mått: 103,1 x 13,3 x 7,9
Byggd för WICANDERS RED AB, Stockholm. S/S YMER
Bolaget uppköpt 1912 av RED AB SVEA
Såld 1915 till RED AB TRANSATLANTIC, Göteborg. S/S BOLMEN
Utflaggad 1921 till AUG BOLTEN, Tyskland S/S ALADIN
Inflaggad 1923, åter S/S BOLMEN
Upphuggen 1926 i England
YMER

S/S YMER
S/S YMER
STOCKHOLMS REDER AB SVEA


S/S BOLMEN
S/S BOLMEN TRANSATLANTIC
Vykortet är en gåva till Kommandobryggan från Joen Holmberg. STORT TACK!