Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

WICANDERS REDERI AB

YMER

S/S YMER

Reg:2853 Byggd:1896 Varv:Gb
DW:5.000 BR:3.504
Mått:103,1 x 13,3 x 7,9
Byggd för WICANDERS RED AB, Stockholm. S/S YMER.
Bolaget uppköpt 1912 av RED AB SVEA,
Såld 1915 till RED AB TRANSATLANTIC, Göteborg. S/S BOLMEN.
Utflaggad 1921 till AUG BOLTEN, Tyskland S/S ALADIN.
Inflaggad 1923, åter S/S BOLMEN.
Upphuggen 1926 i England.
YMER

S/S YMER
S/S YMER
STOCKHOLMS REDER AB SVEA


S/S BOLMEN
S/S BOLMEN TRANSATLANTIC
Vykortet är en gåva till Kommandobryggan från Joen Holmberg. STORT TACK!