Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

WICANDERS REDERI AB

VIDAR

S/S VIDAR

Reg: 4786 Byggd: 1907 Varv: Murdoch & Murray, Skottland
DW: 3 530 BR: 2 159
Mått: 86,4x12,9x5,9
Byggd för WICANDERS RED AB, Stockholm. S/S VIDAR.
Bolaget uppköpt 1912 av RED AB SVEA
Beslagtagen 1917 av franska myndigheter i Cherbourg, satt under fransk flagg
Återlämnad 1920 till Rederi AB Svea
Såld 1939 till Rederi AB Iris, Stockholm
Minsprängd 1943 utanför Terschelling. Fartyget höll sig flytande och sattes på land. Efter det att tyska marinen gett order om att bärgningsarbetet måste avbrytas lämnades fartyget åt sitt öde