Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
VESTANVIK

S/S VESTANVIK

Reg: 4563 Byggd: 1906 Varv: Wood skinner, England
DW: 1 860 BR: 1 213
Mått: 71,1x10,8x4,3
Byggd för Rederi AB Sigurd, Malmö. S/S CARL
Rederiet köps 1918 upp av ett konsoortium i Norrköping
Såld 1919 till Norrköpings Rederi AB. S/S VESTANVIK
Såld 1933 till Rederi AB Vestanvik, Göteborg
Såld 1948 till Partsrederi
Såld 1949 åter till Rederi AB Vestanvik
Såld 1950 till Rederi AB Ida, Göteborg. S/S VESTANHAV
Upphuggen 1953 av Persöner i ystad

VESTANVIK

VESTANVIK
S/S CARL