Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
STORVIK

S/S STORVIK

Reg:6343 Byggd:1901 Varv:Port Glasgow
DW:4.800 BR:2.908
Mått:97,1 x 14,1 x 6,5
Byggd för SOC DI NAV ÁVAP EREDI MATTEO PREMUDA, Österike-Ungern. S/S ARCIDUCHESSA MARIA TERESA.
Strandade 1915 vid svenska ostkusten. Såld på auktion i Stockholm.
Såld 1916 till RED AB URANIA (B O BÖRJESSON),Helsingborg. S/S PRIMULA Ej införd i svenskt register utan vidarsåld till JOHS. BURMEISTER, Tyskland.
Såld 1919 till RED AB URANIA i likvidation, Norrköping.
Såld 1920 till RED AB NORRKÖPING, Norrköping. S/S STORVIK.
Såld 1934 till RED AB REX, Stockholm. S/S VÄRMDÖ.
Krigsförlist 1942 efter allierat flygangrepp på resa med malm Västerås-Rotterdam för Tysk räkning. Fem man omkomm samt två tyskar.

STORVIK