Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
RAGNAR

S/S RAGNAR

Reg: 4604 Byggd: 1906 Varv: England
DW: 1 860 BR: 1 215
Mått: 71,1 x 10,8 x 4,3
Byggd för RED AB SIGURD (S HEDBERG), Malmö. S/S RAGNAR
Rederiet övertogs 1918 av ett konsortium i Norrköping, dit hemorten ändrades
Överförd 1919 till NORRKÖPINGS RED AB, Norrköping. S/S ÖSTANVIK
Såld 1932 till REDAB MAGNUS STENBOCK, Helsingborg. S/S BERTHA
Minsprängdes 1941 i Öresund på resa Hamburg-Göteborg. Fyra man omkomm