Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
RAGNAR

S/S RAGNAR

Reg:4604 Byggd:1906 Varv:England
DW:1.860 BR:1.215
Mått:71,1 x 10,8 x 4,3
Byggd för RED AB SIGURD ( S HEDBERG), Malmö. S/S RAGNAR
Rederiet övertogs 1918 av ett konsortium i Norrköping, dit hemorten ändrades.
Överförd 1919 till NORRKÖPINGS RED AB, Norrköping. S/S ÖSTANVIK.
Såld 1932 till REDAB MAGNUS STENBOCK, Helsingborg. S/S BERTHA.
Minsprängdes 1941 i Öresund på resa Hamburg-Göteborg. Fyra man omkomm.