Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

REDERI AB WALHALL

OSWIN

S/S OSWIN

Reg:4166 Byggd:1890 Varv:GB
DW: BR:1.760
Mått:78,5 x 11,3 x 5,0
Byggd för Turnbull Bros, England S/S OSWIN
Såld 1903 till Red AB Valhall, Helsingborg.
Krigsförlist 1918