Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

SCA SHIPPING

MUNKSUND

M/S MUNKSUND

Reg:10920 Byggd:1968 Varv:LMV
DW:12.300 BR:9.355
Mått:153,7 x 20,2 x 11,2 Knop:16
Utflaggad 1997 till (NIS),
GREAT LAKES-EUROPEAN SHIPPING AS, Norge.
Upphuggen 2001 i Indien
MUNKSUND