Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
KATTEGAT

S/S KATTEGAT

Reg: 2434 Byggd: 1873 Varv: GV
DW: 700 BR: 433 Mått: 44,3 x 7,4 x 4,7
Maskin: 2cyl ångmaskin ahk: 45
1873: Levererad till Kullens Ångbåtsbolag AB E T Killman, Höganäs
1884: Såld till J W Herlitz, Stockholm
1888: Såld till Rederibolaget Solid, vilket ombildas till Rederi AB Solid, Stockholm
1907: Såld till Fredrik Olsson, Werkebäck
1909: Överförd till Werkebäcks Ångfartygs AB, Werkebäck
1913: På resa Königberg-Skien strandar fartyget. Fartyget blir totalt vrak. Hela besättningen omkommer