Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

ÅNGBÅTS AB KALMARSUND

KALMAR

S/S KALMAR

Reg:5859 Byggd:1916 Varv:LMV
DW:3.150 BR:1.867
Mått:79,9 x 13,0 x 5,5
Beställd av Rederi AB Rex, Stockholm
Rederi AB Rex köps 1916 upp av Transatlantic, Göteborg
Levereras med namnet S/S UNDEN. Fartyget registrerar vid leverans på Transatlantics dotterbolag Förnyade Ångfartygs AB Viking.
Såld 1919 till Rederi AB Ester, Norrköping, S/S ESTER.
Fartyget ingick i en bytesaffär där Transatlantic behöll inteckningar i fartyget tills hela affären slutförts.
Återtagen 1921 av Transatltic efter Rederi AB Esters konkurs.
Såld 1921 till Ångbåts AB Kalmarsund, Kalmar. S/S KALMAR
Påseglad 1923 utanför BrunnsbŁttel av engelska S/S BELLGLADE. Kalmar låg för ankar när hon påseglades och åsamkades sådana skador att hon sjönk, besättningen räddad.