Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
JANE

S/S JANE

Reg: 2814 Byggd: 1870 Varv: Withy Alexander
DW: BR: 731 Mått: LPP 61,5x8,6
1870: Levererad till Ebenezer Cory & Co, England. S/S JANE CORY
1874: Såld till Cory, Lohden&Co, England
1882: Såld till E Cory & Co, England
1887: Såld till R Irvine Jr, England
1890: Såld till Jackson Bros & Cory, England
1895: Såld till J Millar, Göteborg. S/S JANE
1910: Såld till William Millar, Göteborg
1923: Förlist på resa Balta Sound-Lerwick

ELLER - Osäker vilken S/S Jane som är på fotot
Reg: 4431 Byggd: 1879 Varv: Turnbull, England
DW: BR: 1387 Mått: LPP 73,2x10,4
1879: Levererad till Turnbull, Son & Co, England. S/S JANE
1891: Såld till Rowe & Sons, England
1905: Såld till Ångfartygs AB Jane
1918: Förlist utanför Marseilles, faryget brandhärjades