Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
FENRIS

M/S FENRIS

Reg: 12214 Byggd: 1977 Varv: Sterkoder MV, Norge
DW: 3 000 BR: 1 599 Mått: 80,1 x 14,4 x 6,4
Maskin: 4-takt 12-cyl Vee-diesel bhk: 3 180 Knop: 13,5
1977: Levererad till Ångbårs AB Kalmarsund (Kihlship), Göteborg. M/S FENRIS
1980: Förlängd med 15 meter. BR: 1 580 DW: 3 483
1986: Kihlship går i konkurs. 80% av fartyget övertas av Rederi AB Victor, senare ombildat till Swedish Gulf Line Shipping AB, Göteborg
1987: Såld till Whitehall Sh Ltd (Tinfors Jernverk A/S), Malta. M/S NICCO
1987: Ombyggd til självlossande cementlastfartyg
1990: Registrerad på Tinfors Sh Ltd, Malta
1992: Såld till Wilson Shipowning Ltd, Malta
1998: Såld till Actinor Short Sea II A/S, Bahamas
2001: Såld till Wilson Shipowning II, Bahams
2002: Såld till Storesund Rederi AS, Bahamas. M/S CEM BALTIC
2003: Såld till CEM BALTIC Carriers A/S, Bahamas
2004: Såld till Kristian Gerhard Jebsen Skibsrederi AS, Bahamas. M/S CEMICE
2004: Nytt namn, M/S GOTLAND CEMENT
2005: Överförd på Portugisk flagg
2009: Upphuggen i Danmark