Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
ERIK

S/S ETHEL

Reg: 5411 Byggd: 1882 Varv: Readhead, England
DW: 2 220 BR: 1 511 Mått: 78x11,2x4,8
Maskin: 2-cyl compound hk: 550
1882: Levererad till Balls, England. S/S MALTA
1912: Såld till Ångfartygs AB Norr, Göteborg. S/S ETHEL
1916: Rederiet säljs till A. Th. Jonasson. Råå
1939: Såld till Rederi AB Edda (DeChamps), Stockholm
!941: Rederiet träder i likvidation. Fartyget säljs till Rederi AB Ethel (DeChamps), Stockholm
1942: Såld till Rederi AB Strömsholmen, Västervik. S/S GUNNY
1945: På resa Lysekil-Stockholm går fartyget på grund i Malösundsleden. Fartyget sjunker, besättningen räddad
Fartyget bärgas av Röda Boaget som tar det till varv för reparation
1947: Såld till Rederi AB Leckö (Helge Källsson), Lidköping. S/S HELGE
1952: Upphuggen i Antwerpen