Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
EMANUEL

S/S EMANUEL

Reg: 3204 Byggd: 1898 Varv: W Gray, England
DW: 2 600 BR: 1 612 Mått: 82,ox11,8x5,2
Maskin: 3-cyl steam ihk: 700
1898: Levererad till Rederi AB Helsingborg (Corfitzon), Helsingborg. S/S EMANUEL
1916: Såld till Rederi AB Svezia (JP Jönsson), Landskrona
1917: Såld till Ångfartygs AB Tirfing, Göteborg. S/S ROLAND
1919: Såld till Rederi AB Sverige-Levanten (Broström), Göteborg. S/S JAFFA
1925: Såld till Rederi AB Lerberget, Lerberget. S/S LIANA
1940-02-16: Sänkt av tyska u-båten U 14, på resa England-Halmstad. Fartyget hade tidiagre tagit ombord överlevande från M/S SANTOS. Vid torpederingen omkom 10 personer ur den egna besättningen samt 6 av de räddade från M/S SANTOS.