Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

NORDSJÖFRAKT
Timecharter för ODEN LINE
M/S BRITTA ODEN
M/S BRITTA ODEN
Reg:12469 Byggd:1978 Varv:GVÖ
DW:6.950 BR:4.546 Mått:143,3 x 21,0 x 5,4
Knop:15

Byggd för NORDSJÖFRAKT, Skärhamn. M/S BRITTA ODEN T/C ODEN LINE.
1988: Omdöpt till M/S TOR SCANDIA
1998: Omdöpt till M/S BRITTA ODEN
2006: Såld till COBELFRET AB, Skärhamn M/S BRITTA ODEN (Pa)
2006: Såld till Waterways SA
2006: Omdöpt till M/S URSINE 2007: Omflaggad till Belgien
2010: Omflaggad till, St Kitts. M/S WATERWAYS SA
2010: Upphuggen i AlangM/S TOR SCANDIA