Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

NORDSJÖFRAKT
Timecharter för ODEN LINE
M/S BRITTA ODEN
M/S BRITTA ODEN
Reg: 12469 Byggd: 1978 Varv: GVÖ
DW: 6 950 BR: 4 546 Mått: 143,3 x 21,0 x 5,4
Knop: 15

Byggd för NORDSJÖFRAKT, Skärhamn. M/S BRITTA ODEN T/C ODEN LINE
1988: Omdöpt till M/S TOR SCANDIA
1998: Omdöpt till M/S BRITTA ODEN
2006: Såld till COBELFRET AB, Skärhamn M/S BRITTA ODEN (Pa)
2006: Såld till Waterways SA
2006: Omdöpt till M/S URSINE
2007: Omflaggad till Belgien
2010: Omflaggad till, St Kitts. M/S WATERWAYS SA
2010: Upphuggen i AlangM/S TOR SCANDIA