Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
BIFROST

S/S BIFROST

Reg: 4073 Byggd: 1896 Varv: Ropner, England
BR: 2 122
Mått: LPP 85,3x12,2
1896: Levererad till Britain SS CO, England. S/S RICHMOND
1896: Såld till Rederi AB Bredablick, Stockholm. S/S BIFROST
1915: Såld till AS DS Gesto, Norge. S/S GESTO
1916: Såld till DS AS Kap, Norge. S/S KAPANA
1929: Såld till Virks Rederi AS, Norge
1935: Upphuggen i Norge