Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
BIB

M/S BIB

Reg:4770 Byggd:1905 Varv:Hjälmare docka
DW:200 BR:158
Byggd för Rederi AB Hilleviken, Stockholm
Såld 1912 till Finland
Avförd ur listorna 1923