Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

J P JöNSSON

S/S ARTHUR

S/S ARTHUR

Reg: 3480 Byggd: 1884 Varv: Gray, England
DW: BR: 1 457
1884: Levererad till Marshall Dodson, England. S/S MERJULIO
1899: Såld till J P Jönsson. S/S ARTHUR
1916: Sänkt i Kattegat