Åter alfa
BRYGGAN
Övriga Rederier
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa

ÅNGFARTYGS AB KJELLÄGIR

S/S ÄGIR

Reg:6281 Byggd:1873 Varv:Denton,Grey, England
DW:1.450 BR:1.270
Mått:73,6 x 9,8 x 6,5
Byggd för Deutsche DG Kosmos, Tyskland. S/S LUXOR
Såld 1888 till S C de Freitas, Tyskland. S/S SPARTA
Såld 1897 till M Cohn, Tyskland
Såld 1918 till Emil R Retzlaff, Stettin
Såld 1920 till C E Berggren, Oskarshamn. S/S ÄGIR
Såld 1922 till Ångfartygs AB Kjell, Kalmar
Upphuggen 1933 vid Oskarshamns Varv