Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
JOHNSON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
VALPARAISO

M/S VALPARAISO

Reg: 5890 Byggd: 1917 Varv: B&W
DW: 6 500 BR: 3 762
Mått: 111,1 x 15,7 x 6,7 Knop: 10 Pass: 20
Överlämnad 1940 till Brittiska staten på T/C enligt svensk-brittiska sjöfartavtalet
Redad av DONALDSON LINES
Sänkt 1940 av tyska u-båten U38 i nordatlanten. Hela besättningen om 32 personer omkom

VALPARAISO

VALPARAISO