Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
JOHNSON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
LA PLATA

M/S LA PLATA

Reg: 8559 Byggd: 1943 Varv: KMV
DW: 7 885 BR: 7 373
Mått: 129,1x17,4x7 Knop: 16 Pass: 24
Fick 1957 brand i maskinrummet utanför den Brasilianska kusten
Fartyget övergavs och flera fartyg hjälpte till med släckningsarbetet
Efter några misslyckade bärgningsförsök drev fartyget på land och beslagtogs av Brasilianska marinen
Återlämnades till Johnson efter en del förvecklingar, men då var fartyget helt förstört
Upphuggen i El SalvadorLA PLATA