Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
JOHNSON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
BUENOS AIRES

M/S BUENOS AIRES

Reg: 6212 Byggd: 1920 Varv: GV
DW: 9 340 BR: 5 614
Mått: 134,1 x 17,1 x 11,6 Knop: 12 Pass: 23
Fartyget hamnde utanför Skagerackspärren och överlämnades till brittiska krigsministeriet 1940
DONALDSON LINE övertog driftansvaret
Minsprängdes nyårsafton 1940 på resa Liverpool-USA
Fartyget kondemnerades och överlämnades till brittiska myndigheter som lät plocka ur maskineriet. Fartyget användes som stationärt förrådsfartyg
Upphuggen 1950 i AntwerpenBUENOS AIRES