Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
JOHNSON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
BRASIL

M/S BRASIL

Reg: 8014 Byggd: 1935 Varv: GV
DW: 7 060 BR: 5 294
Mått: 134,1 x 17,1 x 11,6 Knop: 15 Pass: 12
Sattes i början av kriget i T/C för HARRISON LINE
Från 1941 i lejdtrfik
Förlist 1941 efter minsprängning utanför Stavanger. Besättningen räddadBRASIL