Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
JOHNSON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
BIO-BIO

M/S BIO-BIO

Reg:8733 Byggd:1945 Varv:KMV
DW:7.895 BR:7.269
Mått:134,2x17,4x6,8 Knop:16 Pass:24
Kondemnerad 1969 efter en svår brand när fartyget låg i Lindholmens torrdocka. Hela förskeppet förstördes
Såld 1969 till AB JÄRNSIDA, Göteborg, vidaresåld till ECKHARDT &CO,BRD
Upphuggen 1970 i SpanienBIO-BIO

BIO-BIO

BIO-BIO