BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAÅNGFARTYGS AB HEIMDALKällor     


ÅNGFARTYGS AB HEIMDAL


I mitten av 1890talet bildar grosshandlaren F B Wahlqvist Ångfartygs AB Heimdal i Göteborg. Rederiets namn härör från den nordiska gudasagan och som skorstensmärke valde Wahlqvist Gjallarhornet i relief.
I huvudsak ägnade sig rederiet till att bedriva ångfartygstrafik mellan Sverige och kontinenten.
Rederiet blev aldrig särskilt stort med sina totalt 7 ångare. I samband med första världskriget började Wahlqvist att avveckla sitt rederi och sålde 1918 rederiet som då var ägare till endast ett ångfartyg till J E Manne Göteborg.
Manne omstrukturerade bolaget till Nya Ångfartygs AB Heimdal. I denna nya bolagsform kom rederiet att verka fram till mitten av 1960talet, hela tiden som en liten rederirörelse med ett fåtal fartyg. Fartyg under denna senare bolagsform finns inte med i denna sammanställning.BOKSTAVSORDNING
S/S AUGUST 1890
S/S FIGGE 1905
S/S FORE 1905
S/S SVEN 1905
S/S WILHELM 1905
S/S ÄGIR 1874