Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
HALLAND
REDERIER
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S ÖRNEN

S/S ÖRNEN

Reg: 3135 Byggd: 1897 Varv: Lübeck, Tyskland
BR: 538 Mått: 52,3 x 8,0 x 3,6

Byggd för MALMÖ NYA ÅNGBÅTS AB, Malmö. S/S MALMÖ
Sjönk 1920 utanför Göteborg
Bärgad och åter iståndsatt, omdöpt vid nyleverans till S/S ÖRNEN
Såld 1921 till HALLANDS ÅNGBÅTS AB, Halmstad
Upphuggen 1937S/S ÖRNEN

S/S MALMÖ

S/S MALMÖ

S/S MALMÖ
MALMÖ NYA ÅNGBÅTS AB