Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
GRÄNGES
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
VASSIJAURE

M/T FFM-VASSIJAURE

Reg: 9530 Byggd: 1954 Varv: GVC
DW: 24 690 BR: 15 504
Mått: 181,5 x 22,8 x 13,5 Knop: 15

Ombyggd 1969 vid GVC till fosforsyratanker från malmtankfartyg. Tidigare data BR: 16 172 DW: 21 700
Omdöpt vid nyleveransen till M/T FFM-VASSIJAURE
Upphuggen 1977 i KaoshiungVASSIJAURE

VASSIJAURE

M/S VASSIJAURE