Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
GORTHON
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
MARGIT GORTHON

M/T MARGIT GORTHON

Reg:9294 Byggd:1951 Varv:GVÖ
DW:15.900 BR:10.034
Mått:156,9 x 19,8 x 11,0 Knop:15
Ombyggd 1961 till bulkfartyg. Förlängd med 9 meter vid Öresundsvarvet.
Nya data DW: 16.650 BR: 11.317.
Såld 1966 till DEUTSCHE SEEREDEEREI, DDR. M/S BRANDENBURG.
Såld 1977 till EURABIA SH AG, Libanon. M/S BULK LEADER.
Upphuggen 1977 i Kaoshiung.