Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
SESSAN
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S NAJADEN

S/S NAJADEN

Reg: 1185 Byggd: 1886 Varv: LMV
BR: 444 Mått: 50,7 x 7,7 x 3,3

Byggd för HALLANDS ÅNGBÅTSBOLAG. I tafik Göteborg-Helsingborg-Lübeck
Insatt 1924 på linjen Göteborg-Fredrikshamn
Ombyggd 1931 så, att fartyget kunde ta 8 personbilar
Såld 1937 till SERGON&CO, Estland. S/S RUHNO