Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
CEMENTA
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
VÄSTANVIK

M/S VÄSTANVIK

Reg: 10670 Byggd: 1966 Varv: Wä
DW: 3 282 BR: 2 199
Mått: 90,3 x 13,0 x 5,8 Knop: 13VÄSTANVIK