Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S FORESTLAND

M/S FORESTLAND


AUGUST LEFFLER & SON
Reg: 11102 Byggd: 1968 Varv:Mitsui S&E, Japan
DW: 26.883 BR: 15.841 Knop: 15
Mått: 178,0 x 22,9 x 10,1

Byggd för WORLD CARRIERS COR, Liberia. M/S RUBY
Såld 1969 till Partsrederi P PÅLSSON (Broströms), Göteborg.M/S FORESTLAND.
Såld 1970 till SAL(Broströms), Göteborg.
Avsikten var att ändra namn till M/S SKOGHOLM, vilket hindrades av myndigheterna i den Japanska hamn där detta skulle ske, av formella skäl.
Såld 1976 till SCOTSTOUN SH CO, Skottland. M/S SCOTSTOUN
Såld 1980 till VALENAS SH CO. Liberia. M/S KATERINA.
Såld 1985 till FLANDERMAR SH CO SA, Malta. M/S AGONISTIS.
SILOUETTE HOLDING INC, S.N. (SV)
Upphuggen 1995 i Indien.


M/S FORESTLAND
M/S FORESTLAND
Svenska Amerika Linien

Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BROSTRÖM
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år