Åter alfa
BRYGGAN
BOGSERBÅTAR
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
M/B POLLUX

M/B POLLUX

Reg: Byggd:1964 Varv:
ANNIE
NEPTUNBOLAGET, stockholm.
Såld 1969 till RÖDA BOLAGET, Göteborg.
Genom fusion övertagen av BROSTRÖMS som 1984 överlät henne på NEPTUN RÖDA BOLAGET.