Åter alfa
BRYGGAN
BOGSERBÅTAR
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
S/B FREJ

S/B FREJ

Reg:6029 Byggd:1918 Varv:Ekensberg, Stockholm
BR:199 IHP: 600/700 Mått: 33,5x7,4x4,2
Byggd för Transport och Bogserings AB, Stockholm
Såld 1960 tillForss AB, Köpmanholmen
Såld 1966 till Norrlands Skogsägares Cellulosa AB, Köpmanholmen
Såld 1979 till Gunnar Ljungh, Stockholm, S/B FREJ av STOCKHOLM
Upphuggen 1982 i Finland


S/B FREJ