Åter alfa
BRYGGAN
BOGSERBÅTAR
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
M/B BIRGER

M/B BIRGER

Reg:6189 Byggd:1919 Varv:Torskogs
BR:136 Mått : 25,3 x 6,6 x 3,5 HP:320
ESBJÖRN
Röda Bolaget 1920 M/B BIRGER
Upphuggen 1971 i Göteborg