Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
BANCK
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
DANA

S/S DANA

Reg: 5240 Byggd: 1883 Varv: England
DW: BR: 1 652
Byggd för M´NABB, YUONG & CO, England. S/S CLIEVEDEN
Såld 1885 till M´NABB, EELES & CO, England
Såld 1886 till DENT & CO, England
Såld 1888 till M ANGEL, England
Såld 1891 till CLIEVEDON SS, England
Såld 1911 till OTTO BANCK, Helsingborg. S/S DANA
Såld 1917 till RED AB MOTALA STRÖM, Norrköping
Krigsförlist 1917 efter att ha blivit torpederad utanför England