Åter alfa
BRYGGAN
BANCK
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
DANA

S/S DANA

Reg:5240 Byggd:1883 Varv:England
DW: BR:1.652
Byggd för M´NABB, YUONG & CO, England. S/S CLIEVEDEN.
Såld 1885 till M´NABB, EELES & CO, England.
Såld 1886 till DENT & CO, England.
Såld 1888 till M ANGEL, England.
Såld 1891 till CLIEVEDON SS, England.
Såld 1911 till OTTO BANCK, Helsingborg. S/S DANA.
Såld 1917 till RED AB MOTALA STRÖM, Norrköping.
Krigsförlist 1917 efter att ha blivit torpederad utanför England.