Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
ASOK
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S TRAVANCORE

M/S TRAVANCORE

Reg:9781 Byggd:1957 Varv:AG Weser, BRD
DW:9.703 BR:8.720 Mått:149,4 x 19,2 x 11,7
Knop:17

Byggd för ÅNGFARTYGS AB TIRFING (BROSTRÖMS) som elevfartyg för Broströms befälsutbildning med namnet M/S STUREHOLM.
Såld 1959 till SVENSKA AMERIKALINIEN (BROSTRÖMS),
Såld 1970 till SVENSKA OSTASIATISKA KOMPANIET (BROSTRÖMS), Göteborg. M/S TRAVANCORE.
Såld 1975 till BRUUSGAARD KIÖSTERUDS SKIPS AS & ARNE TEIGEN RED AS, Norge. M/S HERMES.
Såld 1976 till PACIFIC INTERNATIONAL LINES, Singapore. M/S KOTA SETIA
Upphuggen 1979 i Kaohsiung.

M/S TRAVANCORE

M/S STUREHOLM
SENSKA AMERIKA LINIEN

Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
ASOK
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år