Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
ASOK
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
M/S NIHON

M/S NIHON

Reg:11266 Byggd:1972 Varv:GVÖ
DW:35.000 BR:50.400 Mått:275,2 x 32,3 x 23,9
Knop:26 (30)
Överförd 1978 till BROSTRÖMS RED AB, Göteborg.
Överförd 1984 till RED AB TRANSOCEAN, Göteborg.
Förlängd 1984 i Japan med 14,2 m. Nya data DW:40.972 BR: 55.241
Såld till TRANSATLANTIC SH. LTD, Norge. M/S NIHON (Sw).
Såld 1991 till DET ÖSTASIATISKE KOMPASGNI AS, Danmark, (Bs).
Såld 1993 till THE MAERSK CO LTD, Bahamas. M/S LADBY MAERSK.
Såld 1995 till MEDITERRANEAN SH CO, Panama. M/S LADBY.
Omdöpt 1996 till M/S MSC CARLA.
Klövs 24/11 1997 utanför Azorernai i mycket hårt väder. Båda fartygshalvorna flöt, men förskeppet gick till botten den 30/11 med all last.
Besättningen räddades.
Förskeppet bärgat till Las Palmas för upphuggning.

M/S NIHON

M/S NIHON

M/S NIHON
BROSTRÖMS RED AB
M/S NIHON

M/S NIHON

M/S NIHON

Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
ASOK
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år