Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
ASOK
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S LARGO

S/S LARGO

Reg: 3999 Byggd: 1901 Varv: Helsingborgs Varv
DW: 850 BR: 582
Mått: 50x8,5x3,4 Knop: 8,5

Byggd för varvets egen räkning. S/S TVÅAN
Såld 1902 till Ångbåts AB Ferm (Broströms), Kristinehamn. S/S FALSTER
Såld 1922 till Ostasiatiska Kompaniet (Broströms), Göteborg. S/S LARGO
Såld 1939 till A Utow, Estland. S/S EGON
Beslagtogs 1940 av tyskarna då fartyget låg i Köpenhamn. Tilldelades rederiet Johs. Fritzen & Co. S/S JÜRGEN FRITZEN
Beslagtogs 1945 av de allierade i Flensburg
Återlämnad 1945 till Fritzens rederi
Upphuggen 1952 i Tyskland