Åter alfa
Åter År
BRYGGAN
ASOK
REDERI
TILLBAKA
Framåt alfa
Framåt år
S/S LARGO

S/S LARGO

Reg:3999 Byggd:1901 Varv:Helsingborgs Varv
DW:850 BR:582
Mått:50x8,5x3,4

Byggd för varvets egen räkning. S/S TVÅAN
Såld 1902 till Ångbåts AB Ferm (Broströms), Kristinehamn. S/S FALSTER
Såld 1922 till Ostasiatiska Komapniet (Broströms), Göteborg. S/S LARGO
Såld 1939 till A Utow, estland. S/S EGON.
Beslagtogs 1940 av tyskarna då fartyget låg i Köpenhamn. Tilldelades rederiet Johs. Fritzen & Co. S/S JÜRGEN FRITZEN
Beslagtogs 1945 av de allierade i Flensburg
Återlämnade 1945 till Fritzens rederi,
Upphuggen 1952 i Tyskland